خانه / کتب تالیفی

کتب تالیفی

                           عنوان            انتشارات                سال
۱- مبای تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی چاپ و نشر سازمان تبلیغات ۱۳۷۴
۲- تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران سازمان سمت تجدید چاپ یازدهم ۱۳۹۳
۳- کتاب شناسی توصیفی علوم سیاسی نشر حفیظ چاپ ۱۳۸۸
۴- مطالعات مبان رشته ای در ایران دانشگاه علامه طباطبائی چاپ ۱۳۸۶
۵-روان شناسی سیاسی سازمان سمت چاپ ۱۳۸۸، چاپ دوم ۱۳۸۹،

چاپ سوم ۱۳۹۲، چاپ چهارم۱۳۹۳،

چاپ پنجم ۱۳۹۵

۶-پیامبراسلام(ص)وانسان معاصر(مجموعه مقالات) به اهتمام دفتر نشر معارف(۲جلد) چاپ ۱۳۸۹
۷- سیاست‌به مثابه صراط:اندیشه سیاسی امام خمینی سازمان سمت ۱۳۹۰- تجدید چاپ ۱۳۹۱

(چاپ سوم (۱۳۹۳)

۸-استعاره صراط در اندیشه سیاسی سید قطب دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۹۰
۹-درامدی بر اندیشه سیاسی صحیفه سجادیه انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۹۱
۱۰- نظریه های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۹۱
۱۱- آزادی در الگوی سه گانه اسلام مرکز اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳۹۳
۱۲- رهیافت بومی سازی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۹۵

scan0009 scan0050 scan0052 scan0040 scan0004 28745_600_800 86C27034 1300 911219 3836402-نظریه-های-بازتاب-جهانی-انقلاب-اسلامی-ا1561 28053-500x500